Foutmelding

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (regel 3492 van /home/advocatenkantoorkloppenburg.nl/www/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (regel 113 van /home/advocatenkantoorkloppenburg.nl/www/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Kloppenburg

 

 1. Advocatenkantoor Kloppenburg

Advocatenkantoor Kloppenburg is een eenmanszaak van Mr. Michiel Pieter Kloppenburg.

2. Overeenkomst van opdracht

Tenzij anders overeengekomen verricht Advocatenkantoor Kloppenburg werkzaamheden op grond van een overeenkomst van opdracht in de zin van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen het kantoor en de opdrachtgever. Derden kunnen aan deze verbintenis geen rechten ontlenen. Opdrachten aan Advocatenkantoor Kloppenburg worden geacht uitsluitend aan voormeld kantoor te zijn gegeven.

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, aan Advocatenkantoor Kloppenburg van toepassing. Dit terwijl de algemene voorwaarden van de opdrachtgever in geval van een opdracht aan het kantoor worden afgewezen.

4. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever(s) en Advocatenkantoor Kloppenburg wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Rechtbank te Rotterdam is bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

5. Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Kloppenburg is conform de Verordening Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde Van Advocaten verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6. Aansprakelijkheid derden

Advocatenkantoor Kloppenburg kan ter uitvoering van uw opdracht derden inschakelen. Het kantoor is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden indien en voor zover de geleden schade op deze derden verhaalbaar is.

7. Toevoeging

Opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Kloppenburg bij de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk een toevoeging in de kosten voor Rechtsbijstand voor opdrachtgever zal aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand kan in geval van een aanvraag tot toevoeging informatie over opdrachtgever of diens partner bij overheidsdiensten zoals de Gemeentelijke Basisadministratie en de Belastingdienst opvragen.

8. Derdengelden

Gelden van derden die Advocatenkantoor Kloppenburg ten behoeve van een opdachtgever ontvangt worden gestort op de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Kloppenburg te Rotterdam. Deze gelden worden zo spoedig mogelijk naar de opdrachtgever overgemaakt.

9. Facturatie en betaling

Advocatenkantoor Kloppenburg factureert maandelijks. Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van het kantoor binnen 14 dagen te zijn voldaan. Na deze termijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na diverse aanmaningen weigerachtig blijft een declaratie te voldoen kunnen tevens buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Voorts behoudt Advocatenkantoor Kloppenburg in geval van niet tijdige betaling zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die door voormelde opschorting ontstaat. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat gelden die Advocatenkantoor Kloppenburg of de daaraan verbonden Stichting Derdengelden ten behoeve van opdrachtgever onder zich krijgt kunnen worden verrekend met openstaande declaraties van de opdrachtgever.

 

Deze voorwaarden zijn bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nr. 12/2008 gedeponeerd.